Tên miền – chìa khóa tạo nên sức mạnh mang tên thương hiệu

Khi tạo dựng một thương hiệu người ta nghĩ ngay tới một cái tên, và khi kinh doanh trực tuyến họ sẽ nghĩ ngay tới tên miền dễ nhớ và dễ quảng bá website

Các quy định của luật sở hữu trí tuệ tên miền ở Việt Nam

Các quy định của luật sở hữu trí tuệ tên miền ở Việt Nam Theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ, người nào thực hiện hành

Thế nào là toàn quyền quản lý tên miền?

Thế nào là toàn quyền quản lý tên miền? Toàn quyền quản lý tên miền (Domain Full Control) được hiểu là domain phải được toàn quyền quản lý bởi chủ thể (chủ sở hữu/người

Cách đơn giản để mua được tên miền đẹp

Tên miền là gì? – Tên miền là một danh từ dịch theo kiểu nghĩa của từng từ một (Word by Word) từ tiếng anh (Domain Name). Thực chất tên miền là sự nhận

Tên miền là tài sản có giá trị thương mại

Khái niệm tên miền: Tên miền (Domain Name) là: sự nhận dạng vị trí của một máy tính trên mạng Internet, nói cách khác tên miền là tên của các mạng lưới, tên của các máy

Ưu và nhược điểm khi đăng ký domain chứa dấu (-)

Tên miền là gì? Tên miền (Domain Name) là: sự nhận dạng vị trí của một máy tính trên mạng Internet, nói cách khác tên miền là tên của các mạng lưới, tên của các máy

Nguyên tắc khi đăng ký tên miền

Tên miền là gì? Tên miền là: sự nhận dạng vị trí của một máy tính trên mạng Internet, nói cách khác tên miền là tên của các mạng lưới, tên của các máy

Các biện pháp bảo mật sau khi đăng ký Tên miền (Domain)

Bạn có thể để bảo vệ tài sản hữu hình của bạn bằng các biện pháp như: nhân viên an ninh, giám sát CCTV và hàng rào điện, nhưng bạn bảo vệ tên miền

Các căn cứ để định giá tên miền

Tên miền là một lĩnh vực đầu tư tương tự như bất động sản vậy. Đây là hình thức đầu tiên và cũng là hình thức yêu thích nhất của mình để kiếm tiền trên

Các định giá tên miền

Tên miền là một lĩnh vực đầu tư tương tự như bất động sản vậy. Đây là hình thức đầu tiên và cũng là hình thức yêu thích nhất của mình để kiếm tiền trên