Tên miền (domain) là gì? Tại sao bạn nên sử dụng một tên miền riêng?

Tên miền (domain) là gì? Tên miền (Domain Name) là: sự nhận dạng vị trí của một máy tính trên mạng Internet, nói cách khác tên miền là tên của các mạng lưới, tên của các

Tên miền quốc gia là? Kinh nghiệm chuyển đổi tên miền đơn giản nhất

Tên miền quốc gia là? Tên miền quốc gia là một tên miền cấp cao nhất Internet, được dùng hoặc dự trữ cho một quốc gia hoặc một lãnh thổ phụ thuộc. Tên xác định tên

Tên miền Quốc tế là gì? Sử dụng tên miền quốc tế sẽ được hưởng lợi gì?

Tên miền Quốc tế là gì? – Tên miền là tên được sử dụng để định danh địa chỉ Internet của máy chủ gồm các dãy ký tự cách nhau bằng dấu chấm “.”.  –

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Intemet không qua đấu giá

Tên miền là gì? – Tên miền là một danh từ dịch theo kiểu nghĩa của từng từ một (Word by Word) từ tiếng anh (Domain Name). Thực chất tên miền là sự nhận

Những điều cần phải biết về bảo tên miền thương hiệu

Tên miền thương hiệu là gì? Tên miền thương hiệu : hay còn gọi là Brand Domain là tên miền được chọn theo ngẫu hứng, ý tưởng lóe trong đầu, tên miền thương hiệu có thể

Tên miền là gì? Điểm giống và khác nhau giữa tên miền com, net, org

Thế nào là một tên miền? Tên miền (Domain name) là một tên dễ nhớ dùng để làm địa chỉ trên mạng. Ví dụ: yahoo.com, nhanhoa.com, vnn.vn … Nó thay thế cho một dải

Thế nào là chủ thể đăng ký tên miền?

Tên miền là gì? Tên miền là: một danh từ dịch theo kiểu nghĩa của từng từ một (Word by Word) từ tiếng anh (Domain Name). Thực chất tên miền là sự nhận dạng

Tên miền Việt Nam là gì ? Các loại tên miền Việt Nam phổ biến

Tên miền Việt Nam là: Tên miền Việt Nam là tên miền do Trung tâm Internet VN – VNNIC (tổ chức quản lý tài nguyên Internet quốc gia tại Việt Nam) chịu trách nhiệm

Tên miền quốc tế là gì? Các loại tên miền quốc tế phổ biến

Tên miền quốc tế là: Tên miền quốc tế chính là các dạng tên miền cấp 1, chúng là những tên miền được dùng chung cho tất cả các quốc gia. Tên miền quốc

Tìm hiểu về tên miền cấp 1 cấp 2 cấp 3 là gì? Danh sách các nhà đăng ký uy tín

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển tên miền, thì cho đến nay người ta phân tên miền ra làm 3 cấp: cấp 1, cấp 2, cấp 3. Tên miền cấp 1: