Ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đăng ký domain   Tên miền (Domain) được hiểu như một địa chỉ nhà của Bạn, và như vậy khi Bạn có một tên miền, tức