Khi nào thi không nên sử dụng tên miền miễn phí Với mỗi cá nhân/tổ chức, tên miền chính là bộ mặt trên internet của cá nhân hay tổ chức đó. Đây, không phải