Tên miền – Tài sản có giá trị thương mại

Khái niệm tên miền

Tên miền – Tài sản có giá trị thương mại

Tên miền (Domain Name) là sự nhận dạng vị trí của một máy tính trên mạng Internet, nói cách khác tên miền là tên của các mạng lưới, tên của các máy chủ trên mạng Internet. Để bạn dễ hình dung về cách thức tên miền hoạt động, hãy liên tưởng tên miền giống như địa chỉ văn phòng của bạn trong đời sống. Khách hàng không cần nhớ tới tọa độ văn phòng của bạn trên bản đồ là bao nhiêu, chỉ cần nhớ địa chỉ là đủ.

Do tính chất chỉ có 1 và 1 duy nhất trên Internet, bạn không thể đăng ký được Domain Name khi mà người khác đã là chủ sở hữu. Nếu bạn cần đăng ký 1 Domain Name tương ứng với tên doanh nghiệp của bạn trên Internet, hãy kiểm tra và đăng ký ngay lập tức trước khi người khác đăng ký mất tên miền đó của bạn.

Mua tên miền bằng cách nào?

Bước 1: Kiểm tra sự tồn tại của tên miền và tiến hành đăng ký tên miền trực tuyến theo hướng đẫn ở dưới.

Bước 2: Quý khách thanh toán chi phí tên miền đã đăng ký cho nhà đăng ký. Các bạn có thế vào trang web của nhà đăng ký để tham khảo bảng giá tên miền

Bước 3: Nhà đăng  ký tiến hành cấp phát tên miền, bàn giao tài khoản quản lý tên miền và thực hiện những hỗ trợ cần thiết theo yêu cầu của quý khách.

Tên miền – Tài sản có giá trị thương mại

Tên miền – Tài sản có giá trị thương mại

Tất cả các quốc gia trên thế giới, tên miền là một tài sản có giá trị thương mại nhưng không phải là đối tượng sở hữu trí tuệ. Tên miền và đối tượng sở hữu trí tuệ là hai khái niệm hoàn toàn độc lập với nhau do sự tồn tại độc lập của pháp luật về sở hữu trí tuệ và quy định về quản lý tên miền.

Hiện nay các DN đã có ý thức hơn về tầm quan trọng của tên miền- thương hiệu trên Internet. Hiện nay, thời kì công nghệ số phát triển mạnh, KH đại đa số sử dụng Internet là công cụ tìm kiếm thông tin DN, công ty cũng như các cửa hàng phân phối sản phẩm kinh doanh. Nếu chúng ta không ý thức kịp thời đăng ký bao vậy tên miền, bảo vệ thương hiệu của mình trên Internet, thì hậu sẽ gặp những hậu quả lớn trong việc tranh chấp tên miền thương hiệu, gây tổn thất nhiều thời gian, sức người, sức của.

Sau khi Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được ban hành quy định về giải quyết tranh chấp đã rõ ràng, cụ thể hơn.
Luật quy định: “Tên miền không nằm trong đối tượng điều chỉnh của luật sở hữu trí tuệ, Dãy ký tự là nhẵn hiệu hàng hóa, tên thương hiệu, tên sản phẩm dịch vụ, bản quyền tác giả, nếu chỉ đăng ký bảo hộ trên thực tế sẽ không được bảo vệ trên mạng nếu không đăng ký chúng trong tên miền”

Hiện tại các doanh nghiệp Việt Nam mới chỉ đăng ký khoảng 200.000 tên miền (bao gồm cả tên miền Việt Nam .VN và tên miền quốc tế), trong đó mỗi doanh nghiệp thường đăng ký nhiều hơn 1 tên miền. Trên thực tế, chỉ có một số rất ít các doanh nghiệp thể hiện rõ chiến lược bảo vệ tên doanh nghiệp, sản phẩm, nhãn hiệu của mình trên mạng Internet thông qua việc đăng ký hàng chục tên miền .VN mà họ đăng ký bảo vệ, ví dụ như: Công ty Cổ phần Kinh Đô đăng ký 63 tên miền .VN, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk với gần 40 tên miền .VN, trong khi đó phần lớn doanh nghiệp trong nước vẫn chưa ý thức được việc này.

Tuy vậy, nhiều người sử dụng Internet vẫn đang nhầm lẫn cho rằng tên thương mại, nhãn hiệu, tên gọi … đã được bảo hộ bằng quyền sở hữu trí tuệ trên thực tế thì trên mạng Internet các tên miền gắn liền đến cũng sẽ thuộc quyền sở hữu của họ, nhưng sự thật là ngược lại.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *