Mask được biết đến là một trong số những kỹ thuật quan trọng của Photoshop. Hiệu ứng này mang tới nhiều trải nghiệm tuyệt vời cho người thiết kế thỏa sức sáng tạo. Vậy