Uncategorized

Chặng đường phát triển của nhà đăng ký Tên miền Nhân Hòa

Chặng đường phát triển của nhà đăng ký Tên miền Nhân Hòa Sáng nay, 17/6/2013, Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa công bố chính thức trở thành nhà đăng ký tên miền quốc

Lý do khiến bạn muốn đăng ký Domain luôn và ngay

Khái niệm Tên miền Tên miền (Domain Name) là sự nhận dạng vị trí của một máy tính trên mạng Internet, nói cách khác tên miền là tên của các mạng lưới, tên của các máy